Ξαφνικοί έλεγχοι για καρτέλ ελαστικών-τι ανακοίνωσε η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι διενεργεί αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις καθώς υπάρχει περίπτωση για ύποπτο συντονισμό τιμών μεταξύ κατασκευαστών ελαστικών.

σκασμένο ελαστικό

Κάτι συμβαίνει με τα ελαστικά στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διενεργεί αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις εταιρείας συμβούλων σε δύο κράτη μέλη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η Κομισιόν εκφράζει ανησυχίες ότι η εταιρεία ενδέχεται να έχει παραβιάσει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ που απαγορεύουν τα καρτέλ και τις περιοριστικές επιχειρηματικές πρακτικές (άρθρο 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Διαβάστε Επίσης

Οι σημερινές επιθεωρήσεις διεξάγονται στο πλαίσιο έρευνας για την οποία η Επιτροπή διενήργησε επιθεωρήσεις νωρίτερα το 2024. Η Επιτροπή ανησυχεί ότι η εταιρεία συμβούλων μπορεί να διευκόλυνε ή να υποκίνησε τον ύποπτο συντονισμό τιμών μεταξύ κατασκευαστών ελαστικών.

Οι υπάλληλοι της Επιτροπής συνοδεύονταν από ομολόγους τους από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών όπου διενεργήθηκαν οι επιθεωρήσεις.

Διαβάστε Επίσης

Οι απροειδοποίητες επιθεωρήσεις αποτελούν ένα προκαταρκτικό διερευνητικό βήμα για ύποπτες αντιανταγωνιστικές πρακτικές. Το γεγονός ότι η Επιτροπή διενεργεί τέτοιους ελέγχους δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες είναι ένοχες για αντιανταγωνιστική συμπεριφορά ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της ίδιας της έρευνας, επισημαίνει η Κομισιόν.

Δεν υπάρχει νομική προθεσμία για την ολοκλήρωση ερευνών σχετικά με αντιανταγωνιστική συμπεριφορά. Η διάρκειά τους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της πολυπλοκότητας κάθε υπόθεσης, του βαθμού στον οποίο οι ενδιαφερόμενες εταιρείες συνεργάζονται με την Επιτροπή και της άσκησης των δικαιωμάτων υπεράσπισης.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Διαβάστε Επίσης

Διαβάστε Επίσης

Διαβάστε Επίσης

Best of Network