Λαθρεμπόριο καυσίμων: Πρόστιμα 500.000 ευρώ και λουκέτα

Με το φορολογικό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή μπορεί κάθε τελωνειακή υπηρεσία αλλά και οποιαδήποτε ελεγκτική ή διωκτική αρχή να επιβάλλει λουκέτο από 10 έως και 90 ημέρες

Αντλία diesel σε πρατήριο καυσίμων

Πρόστιμα που φθάνουν ακόμα και τις 500.000 ευρώ και λουκέτο έως και 90 ημέρες θα επιβάλλονται από όλες τις διωκτικές αρχές του δημοσίου σε όσους διαπιστώνεται ότι διακινούν λαθραία καύσιμα. Το εντυπωσιακό της νέας διάταξης είναι ότι τις παραβάσεις μπορούν να διαπιστώνουν και κατ’ επέκταση να επιβάλλουν τις ποινές όλες οι διωκτικές αρχές του δημοσίου.

Μέχρι σήμερα τη δυνατότητα αυτή είχε μόνο η ΑΑΔΕ, αλλά η έξαρση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου οδήγησε την κυβέρνηση να διευρύνει το πλαίσιο των αρχών που μπορούν να διαπιστώνουν τις παραβάσεις

Έτσι, λοιπόν, με το φορολογικό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή μπορεί κάθε τελωνειακή υπηρεσία αλλά και οποιαδήποτε ελεγκτική ή διωκτική αρχή να επιβάλλει λουκέτο από 10 έως και 90 ημέρες σε επιχειρήσεις εμπορίας και διακίνησης που εντοπίζονται με νοθευμένα καύσιμα. Στον βαθμό που στοιχειοθετείται λαθρεμπορία, τα λουκέτα επιβάλλονται ανεξάρτητα από λοιπές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Τι προβλέπουν οι νέες διατάξεις

1. Όταν προκύπτει λαθρεμπόριο το οποίο βεβαιώνεται μετά την εξέταση δείγματος από το Γενικό Χημείο του Κράτους, κατόπιν ελέγχου που διενεργείται είτε από τις τελωνειακές αρχές της ΑΑΔΕ, είτε από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ελεγκτική ή διωκτική αρχή, σφραγίζεται η εγκατάσταση για χρονικό διάστημα από 10 έως και 90 ημέρες ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Διαβάστε Επίσης

2. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων περί εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων είναι τα τελωνεία και οι τελωνειακές ελεγκτικές αρχές της ΑΑΔΕ. Αν κρίνεται αναγκαίο ζητείται η συνδρομή των λοιπών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, καθώς και των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

3. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 1.000 έως και 500.000 ευρώ. Ενδεικτικά σε περίπτωση μη εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων εισροών – εκροών επιβάλλεται πρόστιμο από 50.000 έως και 500.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

4. Κατά της απόφασης επιβολής των προστίμων ο έχων έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου. Με την άσκηση της προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή του 50% του προστίμου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ή έχει ενταχθεί σε ρύθμιση το υπόλοιπο 50%.

Παράλληλα, με στόχο τον περιορισμό του λαθρεμπορίου, η κυβέρνηση σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ προχωρούν στην ψηφιοποίηση των τελωνειακών υπηρεσιών και τη διασύνδεση όλων των αρμόδιων φορέων για την πλήρη και on line παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών σε όλα τα στάδια. Συγκεκριμένα, οι τελωνειακές υπηρεσίες θα μπορούν να ελέγχουν on line όλα τα πλωτά μέσα, θα συνδεθούν (διαλειτουργικότητα) με πρεσβείες, διεθνείς οργανισμούς αλλά και οργανισμούς και φορείς που λειτουργούν στη χώρα, ακόμα και με τον ΕΦΚΑ.

Του Προκόπη Χατζηνικολάου / capital.gr

Διαβάστε Επίσης

Best of Network