Ρεκόρ κερδοφορίας και πωλήσεων για τον όμιλο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Ο όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ συνέχισε την καλή πορεία των τελευταίων ετών χρόνια παρουσιάζοντας σημαντική ανάπτυξη και το 2023.

omilos motodinamiki

Την καλή πορεία των τελευταίων ετών ήρθαν να επιβεβαιώσουν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και το 2023. Οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση 28,7% και ανήλθαν στα 170 εκ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 29,1 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 16,5%, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν στα 11,8 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας διεύρυνση 28%.

Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,39 ευρώ από 0,31 ευρώ που ήταν το 2022. Η διεύρυνση αυτή οφείλεται στην ετήσια αύξηση της κερδοφορίας της εταιρείας καθώς και στην επιτυχή εξαγορά της μειοψηφίας της Lion Rental S.A (SIXT).

Porsche Athens Center

Όλες οι επιμέρους δραστηριότητες συνέβαλαν στην κερδοφόρα ανάπτυξη του ομίλου: Οι πωλήσεις της Yamaha (δίκυκλα & προϊόντα θάλασσας σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία) ανήλθαν στα 75,8 εκ. ευρώ (+22,4%).

Οι πωλήσεις της Porsche ανήλθαν στα 40,2 εκ. ευρώ (+50,1%). Η Sixt είδε τα έσοδα από τις ενοικιάσεις αυτοκίνητων να ανέρχονται στα 41,4 εκ. ευρώ (+7,9%) και τις πωλήσεις αυτοκινήτων στα 12,5 εκ. ευρώ.

omilos motodinamiki

Κατά το 2023, το μακροπρόθεσμο ενεργητικό του ομίλου ανήλθε στα 62,3 εκ. ευρώ (εξαιρώντας την επίδραση του ΔΠΧΑ 16) παρουσιάζοντας αύξηση 14,8% έναντι του 2022. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις επενδύσεις σε στόλο προς ενοικίαση της Sixt και στην σημαντική επένδυση και αναβάθμιση στο Porsche Center Athens επί της εθνικής Οδού στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Επί των θετικών αποτελεσμάτων, ο Πάρης Κυριακόπουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου δήλωσε μεταξύ άλλων:

"O όμιλος ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ κατέγραψε μια εξαιρετική χρονιά, με σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας σε όλες τις δραστηριότητες μας. Μετά από την χρονιά ρεκόρ του 2022, όλες οι ομάδες μας έθεσαν επιθετικούς στόχους για το 2023. Τόσο στην Yamaha όσο και στην Porsche ο κύκλος εργασιών αναπτύχθηκε με υψηλούς διψήφιους ρυθμούς: +22,4% και +50,1% αντίστοιχα.

Η απόδοση αυτή οφείλεται στην δυναμική ανάπτυξη των επιμέρους αγορών που δραστηριοποιούμαστε, στην γενική ομαλοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και σε συγκεκριμένες ενέργειες που οδήγησαν σε ανάκτηση μεριδίου αγοράς. Η ενοικίαση αυτοκίνητων συνεχίζει την σημαντική ανοδική πορεία των τελευταίων ετών, με τον εισερχόμενο τουρισμό να διαγράφει εξαιρετική πορεία και τις αφίξεις να υπερβαίνουν σημαντικά αυτές του 2019.

Η κερδοφορία της δραστηριότητας επιστρέφει σε μια κανονικότητα και παραμένει πολύ υγιής. Τα έσοδα από τις ενοικιάσεις αυτοκίνητων το 2023 αυξήθηκαν κατά 7,9%, με περισσότερες κρατήσεις, αλλά και μειωμένη μέση τιμή σε σχέση με το 2022. Ιδιαίτερα αυξημένες ήταν και οι πωλήσεις παγίων, με την ομάδα να εκμεταλλεύεται την καλή αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και με στοχευμένες ενέργειες να καταγράφει σημαντική κερδοφορία.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του μειοψηφικού πακέτου της Lion Rental συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτή την δραστηριότητα βάση του μεσοπρόθεσμου πλάνου μας. Παρακολουθούμε το ασταθές γεωοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον και συνεχίζουμε να επενδύουμε στην στρατηγική και στις αγορές μας. Η ομάδα και οι συνεργάτες του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, έχουν βάλει τα θεμέλια, για περαιτέρω κερδοφόρα ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια."

Διαβάστε Επίσης

Διαβάστε Επίσης

Διαβάστε Επίσης

Best of Network