Ελλάδα: Έρχονται ειδικές κάμερες για εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων

Με ειδικούς σαρωτές πινακίδων οι αρχές (αστυνομία και ΑΑΔΕ) θα αναζητούν τα οχήματα που δεν έχουν καταβάλλει ασφάλιστρα και έδωσαν και τα πρώτα στοιχεία για τα σημεία τοποθέτησης.

Διόδια

Με ειδικούς σαρωτές πινακίδων στα διόδια και στις εθνικές οδούς επιχειρεί η ΑΑΔΕ να εντοπίσει αυτοκίνητα τα οποία είναι ανασφάλιστα και συνήθως έχουν τεθεί σε ακινησία.

Με ειδικούς σαρωτές πινακίδων οι αρχές (αστυνομία και ΑΑΔΕ) θα αναζητούν τα οχήματα που δεν έχουν καταβάλλει ασφάλιστρα και ταυτόχρονα είχαν τεθεί σε ακινησία για να αποφύγουν την πληρωμή τελών κυκλοφορίας.

Διαβάστε Επίσης

Σημειώνεται ότι ετησίως περί τα 120.000 αυτοκίνητα τίθενται σε ακινησία και οι ιδιοκτήτες τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες προχωρούν σε άρση πληρώνονται τέλη με τον μήνα. Με βάση το σχέδιο νόμου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Εθνική; Οικονομίας και Οικονομικών, το πρόστιμο για όσους εντοπιστούν να κυκλοφορούν οχήματα τα οποία έχουν τεθεί σε ακινησία ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ και εφόσον ο παραβάτης εντοπιστεί εκ νέου εντός τριετίας να κινεί το όχημα που έχει θέσει σε ακινησία, το πρόστιμο τριπλασιάζεται και φθάνει στις 30.000 ευρώ. Με βάση τις νέες διατάξεις που τέθηκαν σε διαβούλευση

-  Για όχημα, για το οποίο έχει δηλωθεί ακινησία, εάν εντοπισθεί στο πλαίσιο ελέγχων, είτε διερχόμενο, είτε σταθμευμένο σε διαφορετικό σημείο από αυτό το οποίο έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας, αίρεται αυτοδικαίως η ακινησία και επιβάλλεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, πέραν των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου μη καταβολής αυτών και διοικητικό πρόστιμο ίσο με 10.000 ευρώ.

-Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος και, σε περίπτωση συνιδιοκτητών, στον συνιδιοκτήτη που αρχικά υπέβαλε το αίτημα θέσης του οχήματος σε ακινησία.

-Σε περίπτωση υποτροπής, το διοικητικό πρόστιμο τριπλασιάζεται και, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, αφαιρείται για 3 έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος. Η υποτροπή συνίσταται στην εκ νέου διάπραξη της παράβασης από τον ίδιο ιδιοκτήτη ή κάτοχο, εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου, για το ίδιο όχημα.

- Ως αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχου όργανα ορίζονται οι φορολογικές και τελωνειακές Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.. Ο έλεγχος δύναται να διενεργείται κατόπιν έκδοσης εντολής ελέγχου ή κατόπιν ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από την Α.Α.Δ.Ε., με άντληση στοιχείων από τους παραχωρησιούχους αυτοκινητοδρόμων. Τα όργανα ελέγχου δύνανται να εντοπίζουν οχήματα που, ενώ έχουν δηλωθεί σε ακινησία, ανευρίσκονται να κυκλοφορούν ή να έχουν κυκλοφορήσει, μέσω ειδικής εφαρμογής κινητών συσκευών για τη σάρωση πινακίδων

Διαβάστε Επίσης

-Όταν πρόκειται να διαγραφεί όχημα που βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας από το Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λόγω παράδοσής του προς ολική καταστροφή με ανακύκλωση στα ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένα κέντρα ή με σκοπό την εξαγωγή του, δεν αίρεται η ακινησία, τα δε στοιχεία κυκλοφορίας του, άδεια και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας διαβιβάζονται από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, μετά από αίτηση του κατόχου ή ιδιοκτήτη αυτού, στην αρμόδια Διεύθυνση Υποδομών και Μεταφορών της οικείας Περιφέρειας ή παραδίδονται από τον ίδιο τον κάτοχο ή ιδιοκτήτη του προς διαγραφή οχήματος, εφόσον τα στοιχεία κυκλοφορίας βρίσκονται στην κατοχή του λόγω θέσης του οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επέρχεται διαγραφή οχήματος από το Μητρώο Οχημάτων, λόγω εξαγωγής του, επανεξαγωγής του ή μεταφοράς του εκτός της χώρας, εφόσον δεν καταβληθούν προηγουμένως τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμα από τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη του και δεν βεβαιωθεί η εξαγωγή του, επανεξαγωγή του ή μεταφορά του εκτός της χώρας.

Του Προκόπη Χατζηνικολάου / capital.gr

Διαβάστε Επίσης

Διαβάστε Επίσης

Διαβάστε Επίσης

Best of Network